grew w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grew w angielski»francuski słowniku

grew → grow

Zobacz też grow

I.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] CZASOW. przech.

II.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] CZASOW. nieprzech.

2. grow (of something abstract):

passer de x à y

I.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] CZASOW. przech.

II.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] CZASOW. nieprzech.

2. grow (of something abstract):

passer de x à y

I.grow in CZASOW. [Brit ɡrəʊ -, Am ɡroʊ -] (grow in)

I.grow out CZASOW. [Brit ɡrəʊ -, Am ɡroʊ -] (grow [sth] out, grow out [sth])

I.grow out of CZASOW. [Brit ɡrəʊ -, Am ɡroʊ -] (grow out of [sth])

grew w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grew w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też grow

Tłumaczenia dla hasła grew w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

grew Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文