grounds w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grounds w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ground → grind

1. ground (surface underfoot):

sol m
to clear the ground lit, fig
on the ground lit, fig

2. ground (area, territory):

ground lit, fig

2. ground (reasons):

Zobacz też grind

II.grind <prét, part passé ground> [Brit ɡrʌɪnd, Am ɡraɪnd] CZASOW. przech.

III.grind <prét, part passé ground> [Brit ɡrʌɪnd, Am ɡraɪnd] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła grounds w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

grounds w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grounds w angielski»francuski słowniku

Zobacz też earth

Zobacz też grind

grounds Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à cause de ...
à quel titre ?
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文