groups w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła groups w angielski»francuski słowniku

I.group [Brit ɡruːp, Am ɡrup] RZECZOW. (all contexts)

II.group [Brit ɡruːp, Am ɡrup] CZASOW. przech. a. group together

III.group [Brit ɡruːp, Am ɡrup] CZASOW. nieprzech. a. group together

groups w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła groups w angielski»francuski słowniku

groups Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

groups Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文