grown w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grown w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też full-grown, home-grown, grow

home-grown [Brit ˌhəʊmˈɡrəʊn, Am ˌhoʊmˈɡroʊn] PRZYMIOT.

I.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] CZASOW. przech.

II.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] CZASOW. nieprzech.

2. grow (of something abstract):

passer de x à y

I.grown-up RZECZOW. [Brit ˈɡrəʊnʌp, Am ˈɡroʊnəp]

II.grown-up PRZYMIOT. [Brit ˌɡrəʊnˈʌp, Am ˌɡroʊnˈəp]

home-grown [Brit ˌhəʊmˈɡrəʊn, Am ˌhoʊmˈɡroʊn] PRZYMIOT.

I.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] CZASOW. przech.

II.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] CZASOW. nieprzech.

2. grow (of something abstract):

passer de x à y

I.grow out of CZASOW. [Brit ɡrəʊ -, Am ɡroʊ -] (grow out of [sth])

Tłumaczenia dla hasła grown w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

grown w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grown w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też grow

Tłumaczenia dla hasła grown w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

grown Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文