gun w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gun w angielski»francuski słowniku

II.gun <part prés gunning; prét, part passé gunned> [Brit ɡʌn, Am ɡən] CZASOW. przech.

Zobacz też grease gun, big gun

gun w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gun w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła gun w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

gun Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文