guts w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła guts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.gut <part prés gutting; prét, part passé gutted> [Brit ɡʌt, Am ɡət] CZASOW. przech.

misery guts <pl misery guts> [ˈmɪzərɪ ˌɡʌts] RZECZOW. Brit inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła guts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

guts w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła guts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła guts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

guts Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文