habit w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła habit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. habit (custom) (gen):

habit SOCIOL

habit-forming [Brit ˈhabɪtfɔːmɪŋ, Am ˈhæbət ˌfɔrmɪŋ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła habit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

habit w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła habit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. habit (repeated action):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
fâcheux(-euse)

Tłumaczenia dla hasła habit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

habit Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文