half w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła half w angielski»francuski słowniku

I.half <pl halves> [Brit hɑːf, Am hæf] RZECZOW.

4. half SPORT → half back

half full, over, asleep, drunk, cooked, dressed, eaten, hidden, understood, remembered:

not half inf!
not half bad inf
half a minute or second or tick inf Brit or mo inf

Zobacz też half back

half w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła half w angielski»francuski słowniku

half Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

nyctalope attr vieilli
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文