half-hearted w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła half-hearted w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła half-hearted w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.tiède [tjɛd] RZECZOW. mf péj

Zobacz też salade

entrain [ɑ̃tʀɛ̃] RZECZOW. m

1. entrain (de personne):

go Brit inf

half-hearted w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文