hallo w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hallo w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

hallo [Brit həˈləʊ, hɛˈləʊ, Am həˈloʊ, hɛˈloʊ] WYKRZYK.

1. hallo Brit → hello

2. hallo HUNT → halloo

Zobacz też hello, halloo

Tłumaczenia dla hasła hallo w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hallo w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文