ham w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ham w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.ham <part prés hamming; prét, part passé hammed> [Brit ham, Am hæm] CZASOW. nieprzech.

ham-fisted Brit, ham-handed Am [Brit, Am ] PRZYMIOT. inf, pej

I.ham up CZASOW. [Brit ham -, Am hæm -] (ham [sth] up, ham up [sth])

Tłumaczenia dla hasła ham w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

ham w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ham w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła ham w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ham Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文