hands w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hands w angielski»francuski słowniku

1. hand ANAT:

main ż
hands off inf!
pas touche! inf
hands off inf!

7. hand (possession):

hand-dryer, hand-drier [Brit ˈhanddrʌɪə, Am ˈhændˌdraɪ(ə)r] RZECZOW.

hand-knit [Brit handˈnɪt, Am hæn(d)ˈnɪt], hand-knitted [Am ˌhændˈnɪdəd] PRZYMIOT.

hands w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hands w angielski»francuski słowniku

1. hand (limb joined to arm):

main ż

2. hand (responsibility, control):

Zwroty:

hands Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文