happens w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła happens w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. happen (occur):

I.happen on CZASOW. [Brit ˈhap(ə)n -, Am ˈhæpən -] (happen on [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła happens w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

happens w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła happens w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła happens w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

happens Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文