hardest w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hardest w angielski»francuski słowniku

2. hard:

3. hard (harsh, unpleasant):

hard luck or lines inf Brit or cheese inf Brit! (unsympathetic)
hard luck or lines inf Brit or cheese inf Brit! (unsympathetic)
it's a hard life (gen) hum, iron
passer un savon à qn inf

1. hard (strongly, energetically):

Zobacz też heel, hard lens

hard-pressed [Brit ˌhɑːdˈprɛst, Am ˈhɑrd ˈˌprɛst], hard-pushed [ˌhɑːdˈpʊʃt] PRZYMIOT.

hard launch [ˈhɑːd lɔːn(t)ʃ, Amˈhɑrd ˌlɔntʃ] RZECZOW. COM

hardest w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hardest w angielski»francuski słowniku

hardest Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文