haven't’ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła haven't’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

haven't → have not

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła haven't’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

haven't’ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła haven't’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też have

to have got sth Brit, Aus
has he/have you ...?
est-ce qu'il a/tu as ...?
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła haven't’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

haven't’ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文