headed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła headed w angielski»francuski słowniku

1. head ANAT (of person, animal):

2. head (mind):

crâne m inf, pej

5. head (leader, director):

directeur/-trice m/ż
il a un grain inf
to give sb head vulg sl Am
tailler une pipe à qn vulg sl

Zobacz też head for

hot-headed [Brit ˌhɒtˈhɛdɪd, Am ˈhɑtˌhɛdəd] PRZYMIOT.

pig-headed [Brit pɪɡˈhɛdɪd, Am ˌpɪɡˈhɛdəd] PRZYMIOT. pej

headed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła headed w angielski»francuski słowniku

headed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

headed z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文