hearts w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hearts w angielski»francuski słowniku

1. heart ANAT (of human, animal):

2. heart (site of emotion, love, sorrow etc):

3. heart (innermost feelings, nature):

+ subj in my heart (of hearts)

I.heart-to-heart [Brit ˌhɑːttəˈhɑːt, Am ˈˌhɑrt ˌtə ˈhɑrt] RZECZOW.

II.heart-to-heart [Brit ˌhɑːttəˈhɑːt, Am ˈˌhɑrt ˌtə ˈhɑrt] PRZYMIOT. PRZYSŁ.

hearts w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hearts w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

hearts Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文