heel w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła heel w angielski»francuski słowniku

I.heel in CZASOW. [Brit hiːl -, Am hil -] (heel [sth] in, heel in [sth])

heel w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła heel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła heel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

heel Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文