helped w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła helped w angielski»francuski słowniku

1. help:

aide ż
you're a great help! iron

1. help:

5. help (prevent):

1. help (assist):

self-help [Brit ˌsɛlfˈhɛlp, Am ˈˌsɛlf ˈˌhɛlp] RZECZOW.

helped w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła helped w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła helped w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

helped Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文