here's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła here's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.here [Brit hɪə, Am hɪr] PRZYSŁ. When here is used to indicate the location of an object/point etc close to the speaker, it is generally translated by ici: come and sit here = viens t'asseoir ici.
When the location is not so clearly defined, is the usual translation: he's not here at the moment = il n'est pas là pour l'instant.
Remember that voici is used to translate here is when the speaker is drawing attention to an object/a place/a person etc physically close to him or her.
For examples and particular usages, see entry below.

1. here (indicating place):

2. here (to draw attention):

Zobacz też here and now

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła here's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

here's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła here's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła here's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

here's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文