hers w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

hers ZAIMEK In French, possessive pronouns reflect the gender and number of the noun they are standing for; hers is translated by le sien, la sienne, les siens, les siennes, according to what is being referred to.
For examples and particular usages, see the entry below.
:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła hers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hers w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła hers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hers Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文