herself w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła herself w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

herself [Brit həːˈsɛlf, Am hərˈsɛlf] ZAIMEK When used as a reflexive pronoun, direct and indirect, herself is translated by se ( s' before a vowel): she's enjoying herself = elle s'amuse bien; she's cut herself = elle s'est coupée.
When used in emphasis, the translation is elle-même: she herself didn't know = elle ne le savait pas elle-même.
After a preposition the translation is elle or elle-même: she can be proud of herself = elle peut être fière d'elle or d'elle-même.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła herself w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

herself w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła herself w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też myself

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła herself w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

herself Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文