higher w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła higher w angielski»francuski słowniku

4. high Am inf SCHOOL → high school

2. high (far from the ground):

4. high (great, intense):

1. high (to a great height):

Zobacz też high school

high-pitched [Brit ˌhʌɪˈpɪtʃt, Am ˈhaɪ ˈˌpɪtʃt] PRZYMIOT.

higher w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła higher w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zwroty:

Tłumaczenia dla hasła higher w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

higher Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

higher Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

higher z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文