himself w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła himself w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

himself [Brit hɪmˈsɛlf, Am hɪmˈsɛlf] ZAIMEK When used as a reflexive pronoun, direct and indirect, himself is translated by se ( s' before a vowel): he's enjoying himself = il s'amuse bien; he's cut himself = il s'est coupé.
When used in emphasis the translation is lui-même: he himself didn't know = il ne le savait pas lui-même.
After a preposition, the translation is lui or lui-même: he can be proud of himself = il peut être fier de lui or de lui-même.
For particular usages see below.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła himself w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

himself w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła himself w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też myself

Tłumaczenia dla hasła himself w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
M. X? ― lui-même!
Mr X? ― himself!

himself Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文