hinges w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hinges w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.hinge <part prés hingeing> [Brit hɪn(d)ʒ, Am hɪndʒ] CZASOW. przech.

III.to hinge on <part prés hingeing> CZASOW. nieprzech. TECH

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła hinges w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hinges w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hinges w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła hinges w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hinges Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文