hives w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hives w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.hive off CZASOW. [Brit hʌɪv -, Am haɪv -] (hive [sth] off, hive off [sth]) COM ADMIN

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła hives w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hives w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hives w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła hives w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文