home w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła home w angielski»francuski słowniku

1. home (dwelling):

1. home come, go, arrive:

I.drum home CZASOW. [Brit drʌm -, Am drəm -] (drum [sth] home)

home w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła home w angielski»francuski słowniku

home Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à peine rentré, il ...

home Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文