hooked w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hooked w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.hook together CZASOW. [Brit hʊk -, Am hʊk -] (hook together)

II.hook together CZASOW. [Brit hʊk -, Am hʊk -] (hook [sth] together)

II.hook up CZASOW. [Brit hʊk -, Am hʊk -] (hook up [sth], hook [sth] up)

Tłumaczenia dla hasła hooked w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hooked w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hooked w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła hooked w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hooked Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a right hook SPORT
to sling one's hook Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文