horse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła horse w angielski»francuski słowniku

5. horse Am (condom):

horse about CZASOW. [Brit hɔːs -, Am hɔrs -], horse around CZASOW.

charley horse [Brit ˈtʃɑːli hɔːs, Am ˈtʃɑrli ˌhɔrs] RZECZOW. Am inf

horse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła horse w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

horse about CZASOW. nieprzech., horse around CZASOW. nieprzech.

horse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文