horses w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła horses w angielski»francuski słowniku

5. horse Am (condom):

horse inf
to flog Brit or beat Am a dead horse inf

horse about CZASOW. [Brit hɔːs -, Am hɔrs -], horse around CZASOW.

charley horse [Brit ˈtʃɑːli hɔːs, Am ˈtʃɑrli ˌhɔrs] RZECZOW. Am inf

horses w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła horses w angielski»francuski słowniku

horse about CZASOW. nieprzech., horse around CZASOW. nieprzech.

horses Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文