hospital w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hospital w angielski»francuski słowniku

hospital [Brit ˈhɒspɪt(ə)l, Am ˈhɑˌspɪdl] RZECZOW.

hospital w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hospital w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

hospital [ˈhɒspɪtəl, Am ˈhɑ:spɪt̬əl] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła hospital w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hospital Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文