hot w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hot w angielski»francuski słowniku

1. hot (very warm):

hot-headedness [Brit ˌhɒtˈhɛdɪdnəs, Am ˈhɑtˈˌhɛdədnəs] RZECZOW.

hot-headedly [Brit ˌhɒtˈhɛdɪdli, Am ˈhɑtˈˌhɛdədli] PRZYSŁ.

hot-headed [Brit ˌhɒtˈhɛdɪd, Am ˈhɑtˌhɛdəd] PRZYMIOT.

hot w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hot w angielski»francuski słowniku

hot Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文