hot-blooded w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hot-blooded w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła hot-blooded w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ardent (ardente) [aʀdɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

tempérament [tɑ̃peʀamɑ̃] RZECZOW. m

1. sang PHYSIOL:

le sang a coulé fig

Zwroty:

Zobacz też navet

hot-blooded w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hot-blooded w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła hot-blooded w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

enflammé(e) [ɑ̃flɑme] PRZYMIOT.

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文