hum w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hum w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.hum [Brit hʌm, Am həm] WYKRZYK. (in hesitation)

III.hum <part prés humming; prét, part passé hummed> [Brit hʌm, Am həm] CZASOW. przech.

IV.hum <part prés humming; prét, part passé hummed> [Brit hʌm, Am həm] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też haw

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to hum Brit or hem Am and haw

Tłumaczenia dla hasła hum w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hum w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hum w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to hum and haw Brit, Aus, to hem and haw Am

Tłumaczenia dla hasła hum w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hum Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to hum and haw Brit, Aus
to hum and haw Brit, Aus, to hem and haw Am
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文