humble w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła humble w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.humble [Brit ˈhʌmb(ə)l, Am ˈhəmbəl] PRZYMIOT.

humble-bee [Brit ˈhʌmb(ə)lbiː, Am ˈhəmb(ə)lbi] RZECZOW. dated

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła humble w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

humble w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła humble w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła humble w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

humble Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à mon humble avis, ...
to eat humble pie [or crow Am, Aus ] inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文