hunger w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hunger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.hunger [Brit ˈhʌŋɡə, Am ˈhəŋɡər] RZECZOW.

II.to hunger for,to hunger after CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła hunger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hunger w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hunger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła hunger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hunger Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文