hunting w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hunting w angielski»francuski słowniku

hunting [Brit ˈhʌntɪŋ, Am ˈhən(t)ɪŋ] RZECZOW.

house-hunting [Brit ˈhaʊshʌntɪŋ, Am ˈhaʊsˌhən(t)ɪŋ] RZECZOW.

flat-hunting [Brit ˈflathʌntɪŋ, Am ˈflætˌhən(t)ɪŋ] RZECZOW. Brit

hunting w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hunting w angielski»francuski słowniku

hunting Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

loge ż
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文