hurry w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hurry w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.hurry up CZASOW. [Brit ˈhʌri -, Am ˈhəri -] (hurry [sb] up, hurry up [sb])

II.hurry along CZASOW. [Brit ˈhʌri -, Am ˈhəri -] (hurry along [sth], hurry [sth] along)

Tłumaczenia dla hasła hurry w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

hurry w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hurry w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła hurry w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hurry Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文