hydraulic w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hydraulic w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła hydraulic w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hydraulic w słowniku PONS

hydraulic z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文