ideal w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ideal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.ideal [Brit ʌɪˈdɪəl, ʌɪˈdiːəl, Am aɪˈdi(ə)l] RZECZOW.

II.ideal [Brit ʌɪˈdɪəl, ʌɪˈdiːəl, Am aɪˈdi(ə)l] PRZYMIOT. (all contexts)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ideal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ideal w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ideal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła ideal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

ideal Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ideal z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文