illegal w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła illegal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.illegal [Brit ɪˈliːɡ(ə)l, Am ɪ(l)ˈliɡəl] RZECZOW. Am

II.illegal [Brit ɪˈliːɡ(ə)l, Am ɪ(l)ˈliɡəl] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła illegal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

illegal w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła illegal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła illegal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

illegal Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

illegal Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文