immigration w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła immigration w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

immigration [Brit ɪmɪˈɡreɪʃn, Am ˌɪməˈɡreɪʃ(ə)n] RZECZOW. (all contexts)

immigration removal centre [ˌɪmɪɡreɪʃn rɪˈmuːvl ˌsentə(r)] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła immigration w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

immigration w słowniku PONS

immigration Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

immigration Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文