incidental w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła incidental w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.incidental [Brit ɪnsɪˈdɛnt(ə)l, Am ˌɪnsəˈdɛn(t)l] RZECZOW.

III.incidental [Brit ɪnsɪˈdɛnt(ə)l, Am ˌɪnsəˈdɛn(t)l] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła incidental w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

incidental w słowniku PONS

incidental Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文