index w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła index w angielski»francuski słowniku

I.index <pl indexes or indices> [Brit ˈɪndɛks, Am ˈɪnˌdɛks] RZECZOW.

5. index PHYS:

Zobacz też refractive index

glycaemic index [Brit ɡlʌɪˈsiːmɪk, Am ɡlaɪˌsimɪk ˈɪnˌdɛks] RZECZOW.

index w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła index w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła index w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

index Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文