inferior w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła inferior w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.inferior [Brit ɪnˈfɪərɪə, Am ˌɪnˈfɪriər] RZECZOW.

II.inferior [Brit ɪnˈfɪərɪə, Am ˌɪnˈfɪriər] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła inferior w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

inferior w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła inferior w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła inferior w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

inferior Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文