infin w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła infin w angielski»francuski słowniku

infix [Brit ˈɪnfɪks, Am ˈɪnˌfɪks] RZECZOW. LING

infill [Brit ˈɪnfɪl, Am ˈɪnˌfɪl] RZECZOW. (all contexts)

infidel [Brit ˈɪnfɪd(ə)l, Am ˈɪnfədl, ˈɪnfəˌdɛl] RZECZOW. PRZYMIOT.

I.infirm [Brit ɪnˈfəːm, Am ɪnˈfərm] RZECZOW.

II.infirm [Brit ɪnˈfəːm, Am ɪnˈfərm] PRZYMIOT.

infra dig [Brit ˌɪnfrə ˈdɪɡ, Am ˈˌɪnfrə ˈˌdɪɡ] PRZYMIOT. hum

info [Brit ˈɪnfəʊ, Am ˈɪnfoʊ] RZECZOW. inf

infer <part prés inferring; prét, part passé inferred> [Brit ɪnˈfəː, Am ɪnˈfər] CZASOW. przech.

I.find [Brit fʌɪnd, Am faɪnd] RZECZOW. (discovery)

II.find <prét, part passé found> [Brit fʌɪnd, Am faɪnd] CZASOW. przech.

1. find (discover by chance):

III.find <prét, part passé found> [Brit fʌɪnd, Am faɪnd] CZASOW. nieprzech. LAW

IV.to find oneself <prét, part passé found> CZASOW. zwrotny

infin w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła infin w angielski»francuski słowniku

infidel [ˈɪnfɪdəl, Am -fədel] RZECZOW. no pl pej REL, HIST

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文