influence w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła influence w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.influence [Brit ˈɪnflʊəns, Am ˈɪnflʊəns] RZECZOW.

1. influence (force, factor affecting sth):

to be under the influence euph, hum
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła influence w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
influence ART, LIT

influence w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła influence w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła influence w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

influence Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

influence Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła influence w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文