initiated w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła initiated w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.initiate RZECZOW. [Brit ɪˈnɪʃɪət, Am ɪˈnɪʃiət]

II.initiate CZASOW. przech. [Brit ɪˈnɪʃɪeɪt, Am ɪˈnɪʃiˌeɪt]

Tłumaczenia dla hasła initiated w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

initiated w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła initiated w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła initiated w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

initiated Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文