insert w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła insert w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.insert RZECZOW. [Brit ˈɪnsəːt, Am ˈɪnˌsərt]

1. insert → insertion

Zobacz też insertion

Tłumaczenia dla hasła insert w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

insert w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła insert w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła insert w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

insert Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

insert z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文