inside w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła inside w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.inside RZECZOW. [Brit ɪnˈsʌɪd, Am ɪnˈsaɪd]

III.inside PRZYIMEK [Brit ɪnˈsʌɪd, Am ɪnˈsaɪd] a. Am inside of

1. inside (in the interior of):

IV.inside PRZYMIOT. [Brit ˈɪnsʌɪd, Am ˈɪnˌsaɪd, ɪnˈsaɪd]

V.inside PRZYSŁ. [Brit ɪnˈsʌɪd, Am ɪnˈsaɪd]

Tłumaczenia dla hasła inside w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

inside w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła inside w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też outside

Zobacz też inside

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła inside w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

inside Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to overtake on the inside Brit, Aus
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文